Phật Thủ sỉ lẻ tại vườn Đắc Sở

25.000 

Giá bán buôn quả phật thủ mua càng nhiều giá càng rẻ :

Giá bán quản phật thủ năm 2020 tết năm như sau:
+ 50 Qủa( Loại 3-6 lạng) : 40.000 VNĐ
+ 100 Quả (Loại 3-6 lạng) : 35.000 VNĐ
+ 50 Quả (Loại 6-8 lạng) 55.000 VNĐ
+ 100 Quả (Loại 5-7 lạng) 50.000 VNĐ
+ 50 Quả (Loại 8-1 kg) 75.000 VNĐ
+ 100 Quả (Loại 7-1 kg) 70.000 VNĐ
+ 50 Quả (Loại 1-1.2 kg) 85.000 VNĐ
+ 100 Quả (Loại 1-1.4 kg) 80.000 VNĐ
+ 50 Quả (Loại trên 1.5 kg) Liên Hệ
+ 100 Quả (Loại trên 1.5 kg) Liên Hệ

Bạn cần hỗ trợ?