Phật Thủ sỉ lẻ tại vườn Đắc Sở

25.000

Giá bán buôn quả phật thủ mua càng nhiều giá càng rẻ :

Giá bán quản phật thủ năm 2023 tết như sau:

Loai 24k:200-300gram/ quả

Loại 35k:400-500g/quả

Loại 50k:600-700g/quả

Loại 65k:800-900g/quả

Loại 95k:1,1-1,2kg/quả

Loại 125k:1,2-1,5kg/quả

Loại 155k:1,5-1,8kg/quả

Loại 190k:1,8-2kg/quả